Svatá Lucie - Snadnost podnikání

Svatá Lucie - Snadnost podnikání

Svatá Lucia v současné době zaujímá 77. místo ze 183 ekonomik ve Zprávě o podnikání zveřejněné Světovou bankou. Toto umístění nás celkově zaujímá 8. místo v Latinské Americe a Karibiku a 2. místo v karibské oblasti.

Od roku 2006, kdy byla Svatá Lucie poprvé zahrnuta do zprávy Doing Business, jsme se trvale udržovali dobře a podle všech účtů očekáváme, že v nadcházejících letech bude i nadále dobře hodnocena.