Žádost o občanství Svaté Lucie


Žádost o občanství Svaté Lucie


Občanství podle investiční rady posoudí žádost o občanství a výsledkem může být udělení, zamítnutí nebo zpoždění z důvodu žádosti o občanství prostřednictvím investice.
 • Průměrná doba zpracování od přijetí žádosti do oznámení výsledku je tři (3) měsíce. Pokud se ve výjimečných případech očekává, že doba zpracování bude delší než tři (3) měsíce, bude pověřený agent informován o důvodu předpokládaného zpoždění.
 • Žádost o investiční občanství musí být podána v elektronické a tištěné podobě pověřeným zástupcem jménem žadatele.
 • Všechny žádosti musí být vyplněny v angličtině.
 • Všechny dokumenty předložené s přihláškou musí být v anglickém jazyce nebo ověřený překlad do anglického jazyka.
  • Pozn .: Ověřeným překladem se rozumí překlad provedený profesionálním překladatelem, který je úředně akreditován soudem, vládní agenturou, mezinárodní organizací nebo podobnou úřední institucí, nebo je-li proveden v zemi, kde neexistují žádní úřední akreditovaní překladatelé, překlad prováděný společností, jejíž role nebo podnikání provádí profesionální překlady.

Žádost o občanství Svaté Lucie

 • K žádosti musí být připojeny VŠECHNY potřebné podpůrné dokumenty, aby mohly být zpracovány jednotkou.
 • Ke všem žádostem musí být přiloženy požadované nevratné poplatky za zpracování a náležité péče pro hlavního žadatele, jeho manžela nebo manželku a všechny ostatní závislé osoby, které splňují podmínky.
 • Neúplné formuláře žádosti budou vráceny autorizovanému agentovi.
 • Pokud byla žádost o udělení státního občanství podána, jednotka oznámí pověřenému agentovi, že kvalifikovaná investice a požadované poplatky za správu státu musí být zaplaceny před udělením osvědčení o státní příslušnosti.
 • Pokud byla žádost zamítnuta, může žadatel písemně požádat ministra o přezkum.